மொபைல் போன் மூலம் நடப்பவை

Share
 


1 .Mobile Users On Facebook

 • 150 மில்லியன் பாவனையாளர்கள்
 • மற்றையோரிலும் விட இரண்டு மடங்கு பாவனை நேரம்

2 . Mobile Users Of Facebook

 • Android OS    -10 மில்லியன் பாவனையாளர்கள்
 • Black Berry     - 58 மில்லியன் பாவனையாளர்கள்
 • i Phone           - 102 மில்லியன் பாவனையாளர்கள்
 • Palm OS         - 03 மில்லியன் பாவனையாளர்கள்

3 .வளர்ச்சி

2009
 • Facebook             -250 மில்லியன்   பாவனையாளர்கள்
 • Mobile Facebook  - 65 மில்லியன்  பாவனையாளர்கள்


2010
 • Facebook             - 500 மில்லியன்   பாவனையாளர்கள்
 • Mobile Facebook - 150 மில்லியன்  பாவனையாளர்கள்

4.Top 5 Mobile Applications In The US By Operating Systems In 2010

*உதாரணமாக  Facebook - 58 % என்றால் iPhone OS பாவனையாளர்களில் 58 % ஆனோர் iphone ஊடாக Facebook ஐ பயன்படுத்துகின்றனர்.

iPhone OS   

Facebook           - 58 %
iTunes                 - 48 %
Google Maps      - 47 %
Weather Channel - 45 %
Pandora              - 27 %

Android OS   

Google Maps         - 67 %
Facebook              - 50 %
Weather Channel   - 40 %
Pandora                 - 25 %
Google Search       - 25 %

BlackBerry OS
 

Facebook             - 51 %
Google Maps        - 33 %
Weather Channel   - 28 %
ESPN                   - 19 %
Pandora                - 18%

Other OS
Facebook             - 39 %
Google Maps        - 33 %
Weather Channel  - 20 %
Pandora                - 20 %
You Tube             - 19 %

 

5 .வளர்ச்சி வீதம்
2009 April இக்கும் 2010 April இக்கும் இடையேயான குறித்த Mobile Applications களின் பாவனையாளர்களின் அதிகரிப்பு வீதம்
 • All Applications             - 28 %
 • Search                         - 90 %
 • Photo/Video Sharing     - 90 %
 • Online Retail                 - 91%
 • Movie Information          - 93%
 • Maps                           - 93%
 • Weather                      - 111%
 • Sports Information       - 113 %
 • Bank Account              - 113 %
 • News                          - 124 %
 • Social Networking        - 240 %

7 comments:

Anonymous said...

SUPERB

வெறும்பய said...

என்ன தலைவா பயங்கரமா ஆராயிச்சி பண்றீங்க...

ஹரிஸ் said...

நீங்க தே.மு.தி.க வா..புள்ளி விவரமா பின்னுறீங்க..

அன்பரசன் said...

fantastic..

philosophy prabhakaran said...

எங்கிருந்து நண்பா இய்ஜ்போன்ர தகவல்களெல்லாம் கிடைக்கின்றன... கலக்கிட்டீங்க...

Anonymous said...

gud information...nice

பிரவின்குமார் said...

புள்ளி விவர தகவல் அருமை..!

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails